Spelsystem

"No one can possibly win at roulette unless he steals money from the table while the croupier isn't looking."

- Einstein

Alla som håller på med spel och gambling har en gemensam dröm. Att ligga ett steg före casinot. Det är idag väldigt vanligt att spelare använder sig olika former av sannolikheter, odds, för att saker kan hända. Inom poker talas det väldigt ofta om sannolikheter att kort skall komma. Pokerodds brukar översättas i outs som innebär det antalet kort som finns kvar i den dolda leken vilka troligtvis kommer hjälpa spelaren till vinst. Många använder också pottodds som ett komplement till kortoddsen för att lättare se hur de skall hantera sin hand.

Att använda sig av spelsystem på ett casino är också fullt möjligt då det finns åtskilliga metoder att försöka slå de olika spelen. Ett spelsystem som är anpassat för casinospel är framtaget för att hjälpa spelaren att vinna större pengar över tid. Genom olika matematiska begrepp bidrar systemet till att sannolikheten för vinster ökar. Spelsystem som idag är kända är exempelvis Martingale och Oscar´s grind. Namnen kommer allt som ofta från upphovsmannens efternamn.

Uppbyggnad

Beroende på vilken sannolikhet som föreligger för att en viss händelse skall ske ger systemet information till spelaren om vilka summor han bör lägga in på bordet för att få störst utudelning. Enkelt förklarat visar alltså systemet på hur mycket du skall satsa beroende på om du vinner eller förlorar i föregående omgång. Rent praktiskt brukar detta genomföras genom att antingen lägger spelaren till eller drar bort markervärdet i sin kommande satsning beroende på hur det gick i föregående spel. Ett spelsystem går således inte ut på att försöka syna om vad som kommer att hända i nästkommande omgång då det kan ses som en omöjlighet. Spelsystemet används som ett hjälpmedel för att få rätt proportioner för sina satsningar. Rent generellt gäller att en spelare går in med mycket pengar från början för att systemen skall funka på bästa sätt.

Kritik

Att spelsystem inte är befriade från kritik är kanske inte speciellt svårt att lista ut. Vissa röster har höjts högre än andra och den som fått störst genomslagskraft är den som kallas för "The Gambler´s Fallacy" eller översatt "Spelarens Vanföreställning". Kritikerna menar att det inte finns något casinosystem som kan stå upp mot reglerna i ett casinospel. Att ens lägga en minut på att slå det är bara dumt eftersom det är en omöjlighet. Förr eller senare kommer casinot ändå stå som segrare. Eftersom roulettekulor knappast har något minne så finns det ingen vetenskapligt stödd teori att en kula kan falla på ett specifikt nummer beroende på hur det gick i de tidigare rundorna. Det kommer aldrig att ske.

Det finns en berömd teori som kallas för "The doctrine of the maturity of the chances" vilken menar att ett chansspel inte är oberoende av en serie händelser utan kommer för eller senare jämnas ut med motsatsen. En nummerkula som hamnar på ett visst nummer flera omgångar i rad skulle således få större sannolikhet att hamna på ett annat nummer ju fler gånger det sker. En tanke som hos många blir förkastad.

Det finns egentligen inget rätt eller fel när det handlar om spelsystem då det inte finns teorier för vare sig det ena eller det andra då det handlar om vetenskap. Ingen annan än du själv bestämmer på vad du väljer att tro på.